» Porody znieczulone


W ramach programu zdrowotnego „Rodzić bez bólu” Szpital nasz wprowadził z dniem 09.05.2011
całodobową analgezję bólu porodowego.

Złotym standardem analgezji bólu porodowego jest znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe. Można je
zastosować gdy poród już się zacznie, a rozwarcie szyjki macicy wynosi min. 3-4 cm.

W ostatniej fazie porodu pacjentkom, które nie chciały wcześniej znieczulenia zewnątrzoponowego,
możemy podać dożylnie lub w pompie infuzyjnej, Remifentanyl – ultrakrótko działający opioid,
który jest błyskawicznie metabolizowany przez enzymy osoczowe matki i nie działa na noworodka.

Szczegóły można uzyskać w trakcie rozmowy informacyjnej z lekarzem anestezjologiem.
Serdecznie zapraszamy.