» Zapytania ofertowe


ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ WSZYSTKIE

AKTUALNE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE

www.falkiewicza.pl

 

 

» Konkurs ofert na pełnienie dyżurów medycznych w dziale anestezjologii - 04.08.2020

» Konkurs na pełnienie dyżurów medycznych - Katarzyna Wojciechowska: 17.07.2020

» Przegląd 5 letni instalacji elektrycznej Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza - 09.07.2020

» Przebudowa śluzy Sali cięć cesarskich - Marcin Gawron: 03.07.2020

» Przegląd urządzenia ups COVER NTH Plus 100 - Marcin Gawron: 02.07.2020

» Zakup używanych monitorów - Tomasz Nowak: 26.06.2020

» Zakup używanych komputerów - Tomasz Nowak: 26.06.2020

» Zakup oprogramowania antywirusowego - Tomasz Nowak: 18.06.2020

» Wymiana zaworów DN100 - Marcin Gawron: 15.06.2020

» Przebudowa śluzy na sali cięć cesarskich - Marcin Gawron: 28.05.2020

» Zakup prowadnic do Igły Biopsyjnej - Leszek Papuszka: 28.05.2020

» Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Jolanta Kosidło: 25.05.2020

» Rozstrzygnięcie konkursu - 28.05.2020

» Zakup laparoskopów noworodkowych - Leszek Papuszka: 21.05.2020

» Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych

» Przegląd - Myjnia dezynfektor - Marcin Gawron: 06.05.2020

» Przegląd z konserwacją klimatyzatorów - Marcin Gawron: 29.04.2020

» Zakup wyposażenia medycznego - Leszek Papuszka: 20.04.2020

» Wykonywania badań histopatologicznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

» Zakup wyposażenia medycznego - Leszek Papuszka: 02.04.2020

» Przegląd techniczny rozdzielnicy typ: ZRW - Marcin Gawron: 27.03.2020

» Przegląd techniczny rozdzielnicy typ: ZUR nr fabryczny 3-7420/1 - Marcin Gawron: 25.03.2020

» Przegląd respiratora - Leszek Papuszka: 13.03.2020

» Przegląd techniczny wraz z wymianami materiałów ekspl.w agregacie firmy Iveco Motors: 12.03.2020

» Dostawy środków dezynfekcyjnych oraz myjących dla Szpitala wraz z ich rozładunkiem: 11.03.2020

» Wykonanie czyszczenia separatora tłuszczu - Kassel Euro NG4 800 mm Kl.D - Marcin Gawron: 09.03.2020

» Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dyżury medyczne w dziale anestezjologii

oraz konsultacji neurologicznych - Jolanta Kosidło: 06.03.2020

» Rozstrzygnięcie konkursu - 20.03.2020

» Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych - Antoni Zwiefka: 24.02.2020

» Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 13.03.2020

» Naprawa głowic USG - Leszek Papuszka: 18.02.2020

» Wykonanie Resursu dźwigów towarowo-osobowych - Marcin Gawron: 04.02.2020

» Naprawa holtera RR - Leszek Papuszka: 03.02.2020

» Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umów cywilnoprawnych ZOL:

(pielęgniarki, ratownik medyczny, opiekun medyczny) - Anna Mielczarek: 29.01.2020 

» Dostawa i montaż drzwi przeciw pożarowych EI60 - Marcin Gawron: 23.01.2020

» Dostawa i montaż klimatyzatora typu Split - Marcin Gawron

» Zakup wyposażenia medycznego - Leszek Papuszka: 10.01.2020

» Dostawa szwów chirurgicznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

» Świadczenie usług transportu sanitarnego typu 'P' i 'S' dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza

   we Wrocławiu - Sylwia Budzik: 18.12.2019

» Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek - Tomasz Nowak: 06.12.2019

» Dostawa bielizny szpitalnej, kocy, poduszek, kołder i pieluch dla Szpitala - Wanda Chuchnowska: 05.12.2019

» Konkurs ofert umowa zlecenie dla pielęgniarek Oddział Chor. Wewn. i Geriatrii: 26.11.2019 - Anna Mielczarek

- Informacja o zakończeniu konkursu: 12.12.2018

» Konkurs ofert umowa zlecenie dla pielęgniarek NiŚOZ: 26.11.2019 - Anna Mielczarek

- Informacja o zakończeniu konkursu: 12.12.2018

» Wykonanie wyceny kosztorysowej - Marcin Gawron: 26.11.2019

» Konkurs ofert umowy zlecenia na 2020r. - Jolanta Kosidło: 21.11.2019

» Konkurs ofert umowy cywilno prawne na 2020r. - Jolanta Kosidło: 21.11.2019

- Informacja o zakończeniu konkursu: 16.12.2018

» Przegląd instalacji elektrycznej - Marcin Gawron: 21.11.2019

» Wykonanie czyszczenia separatora tłuszczu - Kassel Euro NG4 800 mm Kl.D - Marcin Gawron: 15.11.2019

» Wykonanie wyceny kosztorysowej remontu pomieszczenia magazynowego - Marcin Gawron: 13.11.2019

» Naprawa aparatów do znieczulania - Leszek Papuszka: 18.10.2019

» Naprawa Wideokolonoskopu Pentax - Leszek Papuszka: 18.10.2019

» Naprawa respiratora Maquet - Leszek Papuszka: 18.10.2019

» Naprawa głowicy USG - Leszek Papuszka 07.10.2019

» Zakup oftalmoskopu obuocznego - Leszek Papuszka 07.10.2019

» Dostawa wyrobów medycznych i diagnostycznych dla Szpitala - ZP/158/2019 - Tomasz Sułkowski: 30.09.2019

» Zakup 15 respiratorów stacjonarnych - Leszek Papuszka 19.09.2019

» Naprawa głowicy USG - Leszek Papuszka 16.09.2019

» Naprawa respiratora Bird - Leszek Papuszka 16.09.2019

» Dostawa i wymiana 3 szt. zaworów bezpieczeństwa na zbiornikach hydroforowych - Marcin Gawron: 02.09.2019

» Naprawa aparatu KTG - Leszek Papuszka 30.08.2019

» Przegląd Rozdzielnicy Głównej RG-400/230V - Marcin Gawron: 28.08.2019

» Przegląd budowlany - roczny - Marcin Gawron: 28.08.2019

» Dostosowanie materiałów projektu UPRIGHT (UE) do jego prezentacji w j. polskim, w formie podręcznika pn.   "WELL-BEING FOR ALL" - Antoni Zwiefka 26.08.2019

» Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - RTG - Jolanta Kosidło 21.08.2019

» Naprawa aparatu USG - Leszek Papuszka 21.08.2019

» Naprawa lampy operacyjnej - Leszek Papuszka 21.08.2019

» Naprawa łóżka porodowego - Leszek Papuszka 21.08.2019

» Przełączenie obwodów ups - Marcin Gawron: 08.08.2019

» System informacji i nawigacji w Szpitalu - ZP/KO-114/2019 - Tomasz Początek: 02.07.2019

» 2 akumulatory do respiratorów firmy Maquet model Servo - Leszek Papuszka 18.07.2019

» Naprawa aparatu KTG - Leszek Papuszka: 05.07.2019

» Konkurs ofert na dyżury medyczne - oddział neonatologiczny i pediatryczno-reumatologiczny: 25.06.2019

» Naprawa aparatu RTG - Leszek Papuszka: 24.06.2019

» Naprawa aparatu KTG - Leszek Papuszka: 24.06.2019

» Oprogramowanie antywirusowe - Tomasz Nowak: 21.06.2019

» Wykonanie przeglądu serwisowego zaworów Socla - Marcin Gawron: 15.06.2019

» Pełnienie funkcji Zarządzającego Projektem - Sylwia Budzik 14.06.2019

» Okresowe przeglądy techniczne aparatury medycznej Szpitala (10 zadań) - Tomasz Sułkowski: 05.06.2019

» Zakup łóżek szpitalnych z szafkami - Leszek Papuszka: 05.06.2019

» Naprawa fotodrukarki sony - Leszek Papuszka: 29.05.2019

» Zakup wózka do transportu pacjenta - Leszek Papuszka: 28.05.2019

» Naprawa UPS - Leszek Papuszka: 21.05.2019

» Wykonanie i montaż ogranicznika przepięć w istn. rozdzielnicy nN typu RN-W - Marcin Gawron: 15.05.2019

» Naprawa łóżka porodowego - Leszek Papuszka: 14.05.2019

» Naprawa lampy operacyjnej - Leszek Papuszka: 14.05.2019

» Naprawa Aparatu EKG - Leszek Papuszka: 14.05.2019

» Naprawa urządzenia UPS COVER NTH Plus 100 - Marcin Gawron: 08.05.2019

» Wykonanie osłony (izolacji) termicznej tłumika agregatu prądotwórczego - Marcin Gawron: 07.05.2019

» Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: 06.05.2019

» Naprawa myjni - Leszek Papuszka: 06.05.2019

» Dostawa mebli biurowych wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w wybranych pomieszczeniach

  kuchni Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - Sylwia Budzik: 30.04.2019

» Dostawa mebli technicznych wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach

  kuchni Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - Sylwia Budzik: 24.04.2019

» Zakup wyposażenia medycznego - Leszek Papuszka: 15.04.2019

» Przegląd respiratorów - Leszek Papuszka: 15.04.2019

» Naprawa urządzenia UPS COVER NTH Plus 100 o SN: 13A002912 - Marcin Gawron: 15.04.2019

» Konkurs ofert - Dyżury medyczne w Oddziale Neonatologicznym - Bogumiła Czech: 10.04.2019

» Naprawa kaset do RTG - Leszek Papuszka: 25.03.2019

» Przegląd techniczny rozdzielnicy ZUR nr fabryczny 3-7420/1 - Marcin Gawron: 14.03.2019

» Przegląd i wykonanie czyszczenia instalacji wentylacyjnej Szpitala: ZP-37/2019 - Marcin Gawron: 07.03.2019

» Przegląd techniczny wraz z wymianami materiałów w agregacie Iveco Motors - Marcin Gawron: 04.03.2019

» Wykonanie i montaż bramy garażowej - Marcin Gawron: 04.03.2019

» Zakup Narzędzi ginekologicznych - Leszek Papuszka: 28.02.2019

» Regeneracja narzędzi ginekologicznych - Leszek Papuszka: 28.02.2019

» Wykonanie weryfikacji raportu z monitorowania osiągnięcia efektu ekologicznego- Małgorzata Kosidło: 22.02.2019

» Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Jolanta Kosidło: 21.02.2019

» Zakup, dostawa, montaż oraz serwis dwóch fabrycznie nowych, przenośnych aparatów USG: 19.02.2019

» Zakup Maceratora - Leszek Papuszka: 14.02.2019

» Naprawa głowicy USG - Leszek Papuszka: 13.02.2019

» Zakup czujników SpO2 - Leszek Papuszka: 13.02.2019

» Remont pomieszczenia - Marcin Gawron: 13.02.2019

» Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Jolanta Kosidło: 25.01.2019

» Zakup narzędzi zabiegowych - Leszek Papuszka: 24.01.2019

» Świadczenie usług transportu sanitarnego typu "P" i "S" dla Szpitala - Sylwia Budzik: 23.01.2019

» Świadczenie usługi w zakresie wynajmu odzieży operacyjnej wielorazowego użytku dla Szpitala - 18.01.2019

» Konkurs Ofert na udzielenie świadczeń - konsultacje psychiatrycz. i anestezjolog. - Jolanta Kosidło: 09.01.2019

» Zakup kabla do ERBE - Leszek Papuszka: 09.01.2019

» Zakup palnika UV - Leszek Papuszka: 09.01.2019

» Zakup filtra A1094 - Leszek Papuszka: 09.01.2019

» Adapter do nawilżacza - Leszek Papuszka: 21.12.2018

» Naprawa Insuflatora - Leszek Papuszka: 21.12.2018

» Naprawa aparatu USG - Leszek Papuszka: 20.12.2018

» Dostawa środków czystości i ręczników papierowych 2 warstwowych - Wanda Chuchnowska: 11.12.2018

» Odpowiedzi na pytania - 17.12.2018

» Płyty CD do urządzenia Rimage 2000i series II - Tomasz Nowak: 11.12.2018

» Dostawa druków medycznych, administracyjnych, książek i recept - Wanda Chuchnowska: 10.12.2018

» Konkurs Ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych - Całodobowa opieka - Anna Mielczarek: 07.12.2018

» Informacja o zakończeniu konkursu: 31.12.2018

» Konkurs Ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych - NISOZ - Anna Mielczarek: 07.12.2018

» Informacja o zakończeniu konkursu: 31.12.2018

» Dostawa materiałów biurowych - Wanda Chuchnowska: 05.12.2018

» Zakup uchwytu z kablem do ERBE - Leszek Papuszka: 03.12.2018

» Zakup wkładu do nożyczek ERBE - Leszek Papuszka: 03.12.2018

» Zakup akcesoriów endoskopowych - Leszek Papuszka: 03.12.2018

» Zakup węża do laparoskopu WOLF - Leszek Papuszka: 03.12.2018

» Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach zleceń - Bogumiła Czech: 23.11.2018

- Informacja o zakończeniu konkursu: 19.12.2018

» Konkurs Ofert na dyżury i konsultacje -  Jolanta Kosidło: 23.11.2018

- SWKO po zmianach, odpowiedzi na pytania: 18.12.2018

» Informacja o zakończeniu konkursu: 31.12.2018

» Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek - Tomasz Nowak: 23.11.2018

» Dostawa szwów chirurgicznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu : 21.11.2018

» Przegląd podgrzewaczy - Leszek Papuszka: 19.11.2018

» Przegląd i wykonanie czyszczenia instalacji wentylacyjnej Szpitala im. A. Falkiewicza we Wrocławiu: 09.11.2018

» Naprawa pulsoksymetru Nellcor - Leszek Papuszka: 08.11.2018

» Naprawa magnetronika MF-10 - Leszek Papuszka: 08.11.2018

» Konkurs ofert - dyżury medyczne Pediatria - Jolanta Kosidło: 08.11.2018

» Naprawa magnetronika MF-10 - Leszek Papuszka: 05.11.2018

» Przegląd monitorów S/5 - Leszek Papuszka: 05.11.2018

» Konkurs ofert - dyżury medyczne na oddziale Ginekologiczno-Położniczym - Jolanta Kosidło: 05.11.2018

» Dostawa środków dezynfekcyjnych, myjących oraz diagnostycznych

» Przegląd i wykonanie czyszczenia instalacji wentylacyjnej Szpitala im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

» Naprawa Myjki - Leszek Papuszka: 25.10.2018

» Dostawa wyrobów med. i opatrunkowych, pakietów noworodkowych i filtrów do myjki endoskopowej: 12.10.2018

» Konkurs ofert - dyżury medyczne Ginekologia - Bogumiła Czech: 10.10.2018

- Informacja o zakończeniu konkursu: 23.10.2018

» Przegląd i wykonanie czyszczenia instalacji wentylacyjnej Szpitala im. A. Falkiewicza we Wrocławiu: 10.10.2018

» Pomiary pola elektromagnetycznego - Leszek Papuszka: 26.09.2018

» Naprawa głowicy KTG - Leszek Papuszka: 25.09.2018

» Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Jolanta Kosidło 18.09.2018

» Remont łazienek V piętra Oddziału Gin-Poł Szpitala im. A.Falkiewicza we Wrocławiu - Marcin Gawron: 17.09.2018

- Wyjaśnienia OPZ: 24.09.2018

- Zbiorcze zestawienie ofert: 27.09.2018

- Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 01.10.2018

» Zakup kabla EKG - Leszek Papuszka: 13.09.2018

» Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych - Małgorzata Kosidło: 11.09.2018

- Wybór oferty

» Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Anna Mielczarek: 11.09.2018

» Wymiana czujnika O2 - Leszek Papuszka: 07.09.2018

» Zakup elektrody R.Wolf - Leszek Papuszka: 27.08.2018

» Zakup elektrody R.Wolf - Leszek Papuszka: 21.08.2018

» Zakup głowicy KTG - Leszek Papuszka: 21.08.2018

» Przegląd budowlany-roczny - Marcin Gawron: 13.08.2018

» Naprawa respiratora Baer 1000 - Leszek Papuszka: 01.08.2018

» Przegląd i naprawa aparatów Aespire S/5 i Aestiva 7100 - Leszek Papuszka: 01.08.2018

» Zakup kabla do ERBE - Leszek Papuszka: 27.07.2018

» Opracowanie koncepcji i dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej dla ZOL - Tomasz Sułkowski: 24.07.2018

» Naprawa głowicy USG - Leszek Papuszka: 23.07.2018

» Naprawa stanowiska resuscytacji noworodka - Leszek Papuszka: 19.07.2018

» Przegląd rozdzielnicy głównej RG-400/230V - Marcin Gawron: 19.07.2018

» Wykonanie instalacji sprężonego powietrza - Marcin Gawron: 13.07.2018

» Przegląd Rozdzielnicy Głównej RG-400230V - Marcin Gawron: 11.07.2018

- Unieważnienie - 19.07.2018

» Zakup oprogramowania antywirusowego - Tomasz Nowak: 27.06.2018

» Wymiana lamp operacyjnych - Leszek Papuszka: 27.06.2018

» Naprawa USG- Leszek Papuszka: 20.06.2018

» Czujniki- Leszek Papuszka: 20.06.2018

» Dostawa dysków SSD i pamięci RAM - Tomasz Nowak: 19.06.2018

» Przegląd klimatyzatora- Małgorzata Kosidło: 12.06.2018

» Dostawa dysków SSD i pamięci RAM - Tomasz Nowak: 05.06.2018

- Unieważnienie rozeznania rynku: 14.06.2018

» Zakup zamków do drzwi - szyfrowych na kartę (60 sztuk) wraz z montażem - Łukasz Zentkowski: 21.05.2018

- Powiadomienie o wyborze oferty: 29.05.2018

» Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu do gromadzenia

     i przekazywania elektronicznej dokumentacji medycznej, systemów bezpieczeństwa oraz systemu

     zewnątrzadministracyjnego dostosowanego do wymagań podmiotów leczniczych na terenie

     województwa dolnośląskiego” - Sylwia Budzik: 15.05.2018

- Wybór najkorzystniejszej oferty: 05.06.2018

» Opracowanie koncepcji i dok. budowlanej oraz wykonawczej dla pomieszczeń kuchni Szpitala: 14.05.2018

» Konkurs na pielęgniarki i położne oddziałowe - Anna Mielczarek: 10.05.2018

» Zakup zamków do drzwi - szyfrowych na kartę (60 sztuk) - Łukasz Zentkowski: 10.05.2018

- Powiadomienie o unieważnieniu postępowania: 21.05.2018

» Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - Jolanta Kosidło: 02.05.2018

» Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (pielęgniarki i położne) - Anna Mielczarek: 26.04.2018

- Rozstrzygnięcie konkursu - 24.05.2018

» Akcesoria do aparatu EKG - Leszek Papuszka: 11.04.2018

» Naprawa myjni Getinge - Leszek Papuszka: 10.04.2018

» Osuszacz sprężonego powietrza - Marcin Gawron: 05.04.2018

» Wykonanie instalacji sprężonego powietrza - Marcin Gawron: 05.04.2018

» Zakup aparatów KTG - Leszek Papuszka: 29.03.2018

» Badanie instalacji elektrycznej w zakresie pomiaru rezystancji izolacji - Marcin Gawron: 27.03.2018

» Zakup myjni endoskopowej - Leszek Papuszka: 22.03.2018

» Zakup monitorów funkcji życiowych - Leszek Papuszka: 15.03.2018

» Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do aparatu MEDIN–CNO - Sylwia Budzik: 14.03.2018

- Wybór najkorzystniejszej oferty: 21.03.2018

» Konkurs ofert na opisywanie badań RTG - Jolanta Kosidło: 13.03.2018

» Konkurs ofert - dyżury medyczne Ginekologia - Jolanta Kosidło: 13.03.2018

» Przegląd techniczny wraz z wymianami materiałów eksploatacyjnych w agregacie - Marcin Gawron: 07.03.2018

» Przegląd rozdzielnicy typ: ZUR - Marcin Gawron: 06.03.2018

» Naprawa aparatu EKG - Leszek Papuszka: 05.03.2018

» Zakup biclamp erbe - Leszek Papuszka - 09.02.2018

» Płyty CD do urządzenia Rimage 2000i series II - Tomasz Nowak - 24.01.2018

» Wykonanie weryfikacji raportu z monitorowania osiągnięcia efektu ekologicznego- Małgorzata Kosidło: 24.01.2018

» Pełnienie funkcji Zarządzającego Projektem - Antoni Zwiefka: 18.01.2018

» Pełnienie funkcji Zarządzającego Projektem - Antoni Zwiefka: po zmianach - 11.01.2018 + zmiana terminu

- Powiadomienie o unieważnieniu postępowania: 16.01.2018

» Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w ramach umów zleceń dla pielęgniarek - Jolanta Kosidło: 11.01.2018

- Rozstrzygnięcie konkursu: 29.12.2017

» Pełnienie funkcji Zarządzającego Projektem - Antoni Zwiefka: 08.01.2018

» Pełnienie funkcji Zarządzającego Projektem - Lidia Jarmułowicz: 08.06.2017

- Powiadomienie o unieważnieniu postępowania: 28.12.2017

» Bieżący serwis i konserwacja dźwigów - Marcin Gawron: 18.12.2017

» Konkurs ofert - dyżury medyczne Anestezjologia - Jolanta Kosidło: 14.12.2017

» Konkurs ofert - dyżury medyczne Pediatria - Jolanta Kosidło: 14.12.2017

» Zakup pilota do łóżka - Leszek Papuszka: 14.12.2017

» Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - Jolanta Kosidło: 28.11.2017

» Zakup czujnika SpO2 - Leszek Papuszka: 21.11.2017

» Zakup elektrody laparoskopowej - Leszek Papuszka: 21.11.2017

» Zakup wyposażenia gabinetu - Leszek Papuszka: 21.11.2017

» Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek - Tomasz Nowak: 02.11.2017

» Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - Jolanta Kosidło: 27.10.2017

- Rozstrzygnięcie konkursu: 14.11.2017

» Naprawa monitora aparatu USG - Leszek Papuszka: 16.10.2017

» Naprawa holterów ciśnieniowych - Leszek Papuszka: 16.10.2017

» Osuszacz sprężonego powietrza - Marcin Gawron: 06.10.2017

» Zakup aparatu EKG - Leszek Papuszka: 04.10.2017

» Zakup wyposażenia gabinetu lekarskiego - Leszek Papuszka: 28.09.2017

» Naprawa Inkubatora - Leszek Papuszka: 27.09.2017

» Zakup narzędzi chirurgicznych - Leszek Papuszka: 26.09.2017

» Wykonanie projektu hydroforni szpitalnej - Marcin Gawron: 22.09.2017

» Zakup akcesoriów resuscytacyjnych - Leszek Papuszka: 20.09.2017

» Zakup wyposażenia gabinetu - Leszek Papuszka: 20.09.2017

» Zakup akumulatora Zoll - Leszek Papuszka: 20.09.2017

» Zakup lampy zabiegowej LED - Leszek Papuszka: 18.09.2017

» Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (pielęgniarki) - 13.09.2017

- Informacja o rozstrzygnięciu konkursu: 27.09.2017

» Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - Jolanta Kosidło: 13.09.2017

» Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Oddział Neonatologiczny - Jolanta Kosidło: 13.09.2017

» Przegląd i wykonanie czyszczenia instalacji wentylacyjnej Szpitala - Marcin Gawron: 08.09.2017 - ZP-166/2017

» Zakup narzędzi chirurgicznych - Leszek Papuszka: 07.09.2017

» Regeneracja narzędzi chirurgicznych - Leszek Papuszka: 07.09.2017

» Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania gwarantowanego - Marcin Gawron: 04.09.2017

» Konkurs ofert - udzielanie świadczeń zdrowotnych - Bogumiła Czech: 30.08.2017

» Przegląd defibrylatora - Leszek Papuszka: 29.08.2017

» Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziale anestezjologii i w ramach zespołu leczenia bólu: 28.08.17

- Informacja o rozstrzygnięciu konkursu: 19.09.2017

» Przegląd budowlany - roczny - ZP-159/2017 - Marcin Gawron:16.08.2017

» Naprawa myjni endoskopowej - Leszek Papuszka: 16.08.2017

» Naprawa defibrylatora - Leszek Papuszka: 16.08.2017

» Zakup narzędzi okulistycznych - Leszek Papuszka: 09.08.2017

» Zakup słuchawek lekarskich - Leszek Papuszka: 09.08.2017

» Regeneracja narzędzi chirurgicznych - Leszek Papuszka: 09.08.2017

» Regeneracja akumulatora - Leszek Papuszka: 09.08.2017

» Wymiana zaworów DN100 PN - Marcin Gawron: 08.08.2017

» Przegląd techniczny i wymiana kompletu filtrów w komorze KLVS-1c - Marcin Gawron: 03.08.2017

» Naprawa akumulatora - Leszek Papuszka: 02.07.2017

» Naprawa aparatu Infant Flow - Leszek Papuszka: 26.07.2017

» Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania gwarantowanego - Marcin Gawron: 18.07.2017

» Zakup akcesoriów KTG - Leszek Papuszka: 18.07.2017

» Zakup czujników Massimo - Leszek Papuszka: 18.07.2017

» Zakup testów skuteczności mycia - Leszek Papuszka: 10.07.2017

» Czyszczenie Klimatyzatorów - Marcin Gawron: 10.07.2017

» Dyżury medyczne w Oddziale Neonatologicznym - Jolanta Kosidło: 10.07.2017

» Zakup akcesoriów - Leszek Papuszka: 06.07.2017

» Zakup akumulatorów - Leszek Papuszka: 03.07.2017

» Zakup akcesoriów medycznych - Leszek Papuszka: 03.07.2017

» Naprawa aparatu RTG - Leszek Papuszka: 03.07.2017

» Naprawa USG Philips Sparq - Leszek Papuszka: 29.06.2017

» Zakup akcesoriów endoskopowych - Leszek Papuszka: 29.06.2017

» Zakup czujnika SpO2 - Leszek Papuszka: 22.06.2017

» Zakup żarówki LED - Leszek Papuszka: 21.06.2017

» Oprogramowanie antywirusowe - Tomasz Nowak: 19.06.2017

» Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Bogumiła Czech: 19.06.2017

» Naprawa aparatu rtg - Małgorzata Kosidło: 14.06.2017

» Naprawa defibrylatora - Małgorzata Kosidło: 14.06.2017

» Zakup przewodu do aparatu do znieczulenia - Małgorzata Kosidło: 14.06.2017

» Zakup dwóch stołów operacyjnych - Tomasz Sułkowski: 01.06.2017

- Odpowiedzi na pytania i zmiany: 07.06.2017

- Odpowiedzi na pytania: 09.06.2017

- Poprawa oczywistej omyłki rachunkowej oraz zawiadomienie o wyborze: 19.06.2017

» Przeprowadzenie analizy energetycznej - białe certyfikaty - Tomasz Początek: 01.06.2017

» Dostawa i montaż klimatyzatora typu Split - Marcin Gawron: 31.05.2017

» Naprawa stołu operacyjnego - Leszek Papuszka: 26.05.2017

» Dostawa i motaż klimatyzatora na OChWiG - Marcin Gawron: 17.05.2017

» Naprawa wideokolonoskop - Pentax - Leszek Papuszka: 12.05.2017

» Naprawa respiratora noworodkowego Infant Flow - Leszek Papuszka: 10.05.2017

» Naprawa pulsoksymetru Novametrix - Leszek Papuszka: 10.05.2017

» Zakup palnika do laparoskopu - Leszek Papuszka: 10.05.2017

» Zakup uchwytu trokara Rudolf - Leszek Papuszka: 08.05.2017

» Naprawa maceratora Panaway - Leszek Papuszka: 08.05.2017

» Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie specjalności z anestezjologii - Bogumiła Czech: 08.05.2017

» Wykonanie wniosku aplikacyjnego w ramach RPO - Lidia Jarmułowicz: 28.04.2017

» Zakup akumulatorów - Leszek Papuszka: 28.04.2017

» Zakup żarówki LED do lampy okulistycznej - Leszek Papuszka: 28.04.2017

» Zakup filtrów powietrza - Leszek Papuszka: 28.04.2017

» Sporządzenie mieszaniny do żywienia pozajelitowego dla noworodków wraz z dostawą - ZP-63/2017

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Tomasz Sułkowski: 29.05.2017

» Zakup aparatów ambu - Leszek Papuszka: 25.04.2017

» Zakup kardiomonitorów - Leszek Papuszka: 25.04.2017

» Konkurs ofert - dyżury medyczne neonatologia - Jolanta Kosidło: 05.04.2017

» Dostawa i montaż wykładziny typu Tarkett - Marcin Gawron: 05.04.2017

» Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala - Sylwia Budzik: 24.03.2017

- Odpowiedzi na pytania 31.03.2017

- Zestawienie oraz powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 04.04.2017

» Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania gwarantowanego na oddziale Neonatologicznym: 14.03.2017

» Przegląd techniczny wraz z wymianami materiałów eksploatacyjnych w agregacie firmy Iveco Motors: 13.03.2017

» Wykonanie przeglądu i testów specjalistycznych - Leszek Papuszka: 13.03.2017

» Zakup pulsoksymetra - Leszek Papuszka: 13.03.2017

» Przegląd rozdzielnicy typ: ZUR nr. Fabr. 3-7420/1 - Marcin Gawron: 08.03.2017

» Przegląd aparatu RTG - Leszek Papuszka: 07.03.2017

» Naprawa myjni endoskopowej - Leszek Papuszka: 07.03.2017

» Zakup narzędzi USG - Leszek Papuszka: 28.02.2017

» Przegląd aparatu RTG - Leszek Papuszka: 28.02.2017

» Naprawa aparatu RTG - Leszek Papuszka: 28.02.2017

» Zakup Elektrod EKG - Leszek Papuszka: 15.02.2017

» Zakup czujników SpO2 - Leszek Papuszka: 15.02.2017

» Konkurs ofert na opisywanie zdjęć RTG - Jolanta Kosidło: 10.02.2017

» Weryfikacja raportu z monitorowania osiągnięcia efektu ekologicznego - Termomodernizacja - Małgorzata Kosidło

- Zawiadomienie o wyborze oferty 13.02.2017

» Wykonanie wniosku aplikacyjnego do naboru z działania 2.1 E-usługi publiczne - Tomasz Nowak: 31.01.2017

» Czujniki temperatury do inkubatora - Leszek Papuszka: 24.01.2017

» Czujniki do Massimo - Leszek Papuszka: 24.01.2017

» Narzędzia USG - Leszek Papuszka: 24.01.2017

» Konkurs ofert - Konsultacje chirurgiczne

- Rozstrzygnięcie konkursu: 25.01.2017

» Rewizja dozorowa wewnętrzna zbiorników ciśnieniowych - Marcin Gawron: 17.01.2017

» Naprawa aparatu do znieczulania - Leszek Papuszka: 13.01.2017

» Zakup nebulizatorów - Leszek Papuszka: 10.01.2017

» Dostawa środków czystości i ręczników papierowych dla szpitala - Wanda Chuchnowska: 09.01.2017

- Zestawienie ofert 18.01.2017

- Zawiadomienie o wyborze oferty 23.01.2017

» Dostawa i montaż klimatyzatora typu Split - Marcin Gawron: 04.01.2017

» Wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego rozdzielni elektrycznej - Marcin Gawron: 03.01.2017

» Naprawa Wideokolonoskopu Pentax- Leszek Papuszka: 02.01.2017

» Regeneracja wzierników- Leszek Papuszka: 19.12.2016

» Naprawa pokrycia fotela ginekologicznego - Leszek Papuszka: 19.12.2016

» Dostawa materiałów biurowych dla Szpitala - ZP-66/2016 - Wanda Chuchnowska: 12.12.2016

- Zestawienie ofert 21.12.2016

- Zawiadomienie o wyborze oferty 28.12.2016

» Dostawa druków medycznych, administracyjnych, książek i recept kodowanych dla Szpitala - ZP-65/2016

- Zestawienie ofert 21.12.2016

- Zawiadomienie o wyborze oferty 28.12.2016

» Zakup filtrów do Nebulizatora - Leszek Papuszka: 08.12.2016

» Zakup łóżek elektrycznych i materaców statycznych - Leszek Papuszka: 08.12.2016

» Naprawa łóżek Famed - Leszek Papuszka: 06.12.2016

» Naprawa Inkubatora - Leszek Papuszka: 30.11.2016

» Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek - ZP-62/2016 - Tomasz Nowak: 29.11.2016

» Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych ZP-49/2016

- Wybór najkorzystniejszej oferty 20.12.2016

» Dostawa wyrobów med, diagnostycznych, materiałów jedn. użytku i środków myjących do myjek Getinge

- Odpowiedzi na pytania 02.12.2016

- Odpowiedzi na pytania II 05.12.2016

- Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.12.2016

» Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej - ZP-56/2016 - Anna Jankowska 23.11.2016

- Informacja o wyborze firmy 05.12.2016

» Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w ramach umów zleceń dla pielęgniarek i położnych na 2017 rok

- Rozstrzygnięcie konkursu 21.12.2016

» Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w ramach umów zleceń dla lekarzy na 2017 rok

- Rozstrzygnięcie konkursu 28.12.2016

» Dostawa szwów chirurgicznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A Falkiewicza we Wrocławiu - ZP-58/2016

-Odpowiedzi na pytania 21.11.2016

» Zakup mankietów NIBP - Leszek Papuszka: 14.11.2016

» Konkurs ofert: dyżury, konsultacje, porady - Jolanta Kosidło: 14.11.2016

» Konkurs ofert - technik RTG - Jolanta Kosidło: 14.11.2016

» Zakup łyżek do laryngoskopu - Leszek Papuszka: 08.11.2016

» Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania gwarantowanego: ZP-53/2016 - Marcin Gawron: 03.11.2016

» Wykonanie bram wjazdowych na terenie Szpitala - Marcin Gawron: 02.11.2016

» Zakup zasłon - Marcin Gawron: 17.10.2016

» Przegląd okresowy aparatów rtg - Leszek Papuszka: 11.10.2016

» Naprawa drzwi automatycznych - Marcin Gawron: 11.10.2016

» Zakup pilota do łóżka - Leszek Papuszka: 11.10.2016

» Zakup ciśnieniomierzy naramiennych - Leszek Papuszka: 11.10.2016

» Zakup rolek do przetaczania - Leszek Papuszka: 11.10.2016

» Zakup cieplarek do płynów - Leszek Papuszka: 11.10.2016

» Zakup systemu OptiFlow - Leszek Papuszka: 04.10.2016

» Dostawa środków dezynfekcyjnych - Sylwia Budzik: 29.09.2016

» Naprawa kardiomonitora EDAN - Leszek Papuszka: 29.09.2016

» Przegląd sprężarek - Marcin Gawron: 26.09.2016

» Filtry do inkubatora - Leszek Papuszka: 19.09.2016

» Konkurs ofert - dyżury Anestezjologia - Bogumiła Czech: 08.09.2016

Rozstrzygnięcie konkursu 26.09.2016

» Udzielenie limitu finansowego w postaci pożyczki - Anna Jankowska: 06.09.2016

» Oferty na ostrzenie narzędzi ginekologicznych - Leszek Papuszka: 26.08.2016

» Przegląd aparatury medycznej - Leszek Papuszka: 23.08.2016

» Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie neonatologii - Jolanta Kosidło: 09.08.2016

» Przegląd techniczny i czyszczenie klimatyzatorów typu Split - Marcin Gawron: 05.08.2016

» Kontrola stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej - Marcin Gawron: 26.07.2016

» Zakup aparatu do kriochirurgii

» Naprawa kardiomonitora i pompy

» Serwis węzła cieplnego

» Oprogramowanie antywirusowe

» Zakup akcesoriów do km Philips

» Zakup adaptera do nawilżacza MR730

» Zakup narzędzi okulistycznych

» Zakup węży do laparoskopu WOLF

» Konkurs Ofert na opisywanie zdjęć RTG

» Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie specjalności z anestezjologii

» Wykonanie Wniosku aplikacyjnego razem ze wszystkimi załącznikami w ramach naboru RPO na lata 2014-2020

» Przegląd sprężarek tłokowych MGK 0-751 N CompAir

» Zakup uchwytu z kablem do ERBE

» Zakup narzędzi okulistycznych

» Sprzedaż Kotła Gazowego FEROLLI VAPOREX HVP250

» Zakup cieplarki do płynów

» Zakup kabla do ERBE

» Naprawa aparatów do fizykoterapii

» Dostawa i montaż klimatyzatora typu Split

» Sprzedaż kotła Gazowego FEROLLI VAPOREX HVP250

» Zakup kabla do ERBE

» Zakup akcesoriów endoskopowych

» Naprawa gastroskopu Pentax

» Testy specjalistyczne

» Wykonanie projektu modernizacji Hydroforni szpitalnej

» Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych

» Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów w ramach umów zleceń

» Dostawa pianki do mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego

Zawiadomienie o wyborze oferty 19.04.2016

» Dzierżawa i serwis 2 szt. aparatów do znieczulenia ogólnego, wraz z ich dostawą, montażem, uruchomieniem

Zawiadomienie o wyborze oferty 13.04.2016

» Dostawa bielizny szpitalnej, bielizny dla niemowląt, pieluch dla Szpitala

Pytania i odpowiedzi 05.04.2016

Zbiorcze zestawienie ofert 07.04.2016

Zawiadomienie o wyborze ofert 06.05.2016

» Zakup inkubatora do testów ampułkowych

» Dostawa i montaż rolet w kasetach z prowadnicami oraz rolet wolno wiszących

Zawiadomienie o wyborze oferty 12.04.2016

» Przegląd techniczny i czyszczenie klimatyzatorów typu Split

» Zakup sensora do nawilżacza MR850

» Płyty CD do urządzenia Rimage 2000i series II

» Przegląd techniczny wraz z wymianami materiałów eksploatacyjnych w agregacie Iveco Motors GI275A60+SZR

Przedłużenie terminu 23.03.2016

» Dostawa i montaż rolet w kasetach z prowadnicami i wolno wiszących

Unieważnienie rozeznania

» Wykonanie Wniosku aplikacyjnego razem ze wszystkimi załącznikami w ramach naboru RPO na lata 2014-2020

» Naprawa kardiomonitora

» Wykonanie Wniosku aplikacyjnego razem ze wszystkimi załącznikami w ramach naboru RPO na lata 2014-2020

Unieważnienie 15-02-2015

» Zakup uszczelek do trokara Rudolf

» Weryfikacja raportu z monitorowania osiągnięcia efektu ekologicznego

Zawiadomienie o wyborze oferty 15-02-2015

» Zakup inhalatorów

» Zakup wózków anestezjologicznych

» Konkurs ofert dla pielęgniarek i położnych - Jolanta Kosidło: 02-02-2016

Rozstrzygnięcie konkursu 23.02.2016

» Akcesoria do Aparatu systemu Optiflow - Dorota Krakowiak: 02-02-2016

» Dostawa i montaż klimatyzatorów typu Split - 01-02-2016

» Przegląd hydroforni szpitalnej - 28-01-2016

» Przeglądy techniczne - Leszek Papuszka: 21.01.2016

» Dostawa materaców przeciwodleżynowych

Pytania i odpowiedzi do warunków zamówienia - 25.01.2016

Wybór Najkorzystniejszej oferty - 03.02.2016

» Przegląd techniczny hydroforni szpitalnej

Unieważnienie rozeznania - "Przegląd techniczny hydroforni szpitalnej" - 28-01-2016

» Montaż lamp operacyjnych

» Przegląd i wykonanie czyszczenia instalacji wentylacyjnej Szpitala - Marcin Gawron: 30.12.2015

» Konkurs ofert - umowa zlecenie RTG

» Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - dyżury medyczne (umowy zlecenia)

Informacja o zakończeniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - dyżury

» Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - dla pielęgniarek i położnych (umowy zlecenia)

Informacja o zakończeniu konkursu 29-12-2015

» Serwis i konserwacja dźwigów

» Usługi kominiarskie

» Dostawa wyrobów diagnostycznych          ---->     Zawiadomienie o wyborze oferty 16-12-2015

» Sterylizacja gazowa

» Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i maszyn do pisania

» Audyt elektryczny

» Oferty na etykiety DymoLabel

» Oferty na przegląd sterylizatorni

» Oferty na naprawę aparatu RTG

» Konkurs Ofert na lek Mabthera - Dorota Krakowiak: 26.11.2015

» Oferty na naprawę aparatu RTG

» Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - 16.11.2015

Informacja o zakończeniu konkursu 29-12-2015

» Przeglądy okresowe - Leszek Papuszka: 12.11.2015

» Dostawa produktów leczniczych i dezynfekcyjnych - Informacja z otwarcia ofert - pobierz

» Sprzedaż kotła FEROLLI   -   ZDJĘCIA KOTŁA-pobierz

» Wykonanie podświetlonej nazwy Szpitala nad wejściem głównym - zmiana terminu składania ofert

» Oferty na narzędzia endoskopowe

» Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

» Zabezpieczenie kanałów przełazowych przed gryzoniami

» Przegląd techniczny i czyszczenie klimatyzatorów typu Split

» Czyszczenie rynien budynków szpitalnych

» Oferty na wykonanie przeglądów okresowych

» Oferty na wykonanie naprawy pulsoksymetru

» Dostawa drzwi Ppoż EI60

» Zakup Rutera Juniper Networks SRX100H2 - Tomasz Nowak: 07.10.2015

» Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania - Remont pokrycia papowego dachu w budynku ginekologiczno - położniczym w Szpitalu im. A Falkiewicza we Wrocławiu - 07.10.2015

» Zakup czujnika oddechu - Leszek Papuszka: 02.10.2015

» Zakup narzędzi okulistycznych - Leszek Papuszka: 02.10.2015

» Testy specjalistyczne aparatu RTG - Leszek Papuszka: 28.09.2015

» Udzielenie limitu finansowego (OVERDRAFT) lub limitu w rachunku bieżącym - Anna Jankowska 24.09.2015

» Zakup narzędzi laparoskopowych

» Zakup części do stanowiska resuscytacji noworodka

» Wykonanie przeglądów okresowych

» Odsprzedaż łóżek porodowych

» Cyklinowanie kamienia posadzkowego - Marcin Gawron: 17.09.2015

» Zakup elementów do stanowiska resuscytacji noworodka - Leszek Papuszka: 07.09.2015

» Wykonanie przeglądów Okresowych - Leszek Papuszka: 02.09.2015

» Zakup narzędzi laparoskopowych - Leszek Papuszka: 02.09.2015

» Obsługa Elektryczna - Marcin Gawron: 01.09.2015

» Dostawa i montaż klimatyzatorów typu Split - Marcin Gawron: 01.09.2015

 » Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania pn.: Remont pokrycia papowego dachu na budynku ginekologiczno - położniczym w Szpitalu im. A Falkiewicza we Wrocławiu ul. Warszawska 2

» Naprawa respiratorów SLE

» Zakup filtrów do inkubatorów

» Zakup tuby do trokara automatycznego

» Serwer do obsługi lokalnego repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

» Dostawa Układu oddechowego noworodkowego jednorazowego użytku

» Przegląd i wykonanie czyszczenia instalacji wentylacyjnej Szpitala

» Dostawa i montaż klimatyzatorów typu Split

» Części do autoklawu

» Przeglądy techniczne

» Serwis węzła cieplnego - ogłoszenie        Umowa na serwis węzła - pobierz

» Zakup optyki do histeroskopii