» Postępowania przetargowe

 

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ WSZYSTKIE

AKTUALNE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE

www.falkiewicza.pl

» Projekt i wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia nN typu: ZUR nr. Fabr. 3-7420/1 na nową rozdzielnicę nN w budynku Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 2 - ZP/PN-09/2020

» Dostawa wyrobów medycznych, bielizny i materiałów jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego im. A.  Falkiewicza we Wrocławiu

» Zakup i dostawa rękawic jednorazowych (diagnostycznych) dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza

» Dostawa środków opatrunkowych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza - ZP/PN-06/2020

» Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą na oddziały Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

» Dostawy obłożeń pola operacyjnego w celu zabezpieczenia funkcjonowania Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - ZP/PN-05/2020

» Dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z napełnianiem i dzierżawą zbiornika na tlen medyczny oraz butli na gazy medyczne i techniczne dla Szpitala Specjalistycznego -ZP/PN-04/2020

» Opracowanie ekspertyz podnoszących dojrzałość systemu i stopień zaawansowania e-usług Teleopieki i zawartych w Platformie CareWell modułów - ZP/PN-02/2020

» Wykonywanie badań histopatologicznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

» Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń i terenów zewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - ZP/PN-01/2020

» Dostawy środków dezynfekcyjnych, myjących oraz wyrobów diagnostycznych wraz z ich rozładunkiem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - ZP/PN-17/2019

» Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych - ZP/PN-16/2019

» Wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia nN typu: ZUR nr. Fabr. 3-7420/1 na nową rozdzielnicę nN w budynku Ginekologiczno-Położniczym w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 2 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej i wykonaniem robót budowlanych - ZP/PN-15/2019

» Zakup, dostawa, montaż oraz serwis fabrycznie nowego sprzętu medycznego na wyposażenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

» Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń i terenów zewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - ZP/PN-13/2019

» Dostawa wyrobów medycznych i materiałów jednorazowego użytku dla Szpitala im. A.Falkiewicza - ZP/PN-12/2019

» Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń i terenów zewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - ZP/PN-10/2019

» Dostawa środków opatrunkowych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu wraz z dostawą

» Okresowe przeglądy techniczne aparatury medycznej Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (49 zadań) - ZP/PN-08/2019

 » Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków wraz z dostawą - ZP/PN-09/2019

» Zakup wraz z dostawą i montażem nowego sprzętu technologicznego do kuchni szpitalnej w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - ZP/PN-07/2019

» Wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia nN typu: ZUR nr. Fabr. 3-7420/1 na nową rozdzielnicę nN w budynku Ginekologiczno-Położniczym w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 2 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej i wykonaniem robót budowlanych - ZP/PN-06/2019

  » Dostawa produktów leczniczych - ZP/PN-05/2019

  » Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - ZP/PN-04/2019

  » Wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia nN typu: ZUR nr. Fabr. 3-7420/1 na nową rozdzielnicę nN w budynku Ginekologiczno-Położniczym w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 2 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej i wykonaniem robót budowlanych - ZP/PN-03/2019

  » Dostawy energii elektrycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, obejmujące sprzedaż oraz świadczenie usług przesyłu - ZP/PN-02/2019

  » Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu- ZP/PN-01/2019 

  » Dostawa materiałów jednorazowych na zabezpieczenie funkcjonowania Bloku Operacyjnego dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - ZP/PN-21/2018

  » Całodobowa obsługa gazów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza - ZP/PN-20/2018

  » Usługi żywienia obejmujące kompleksowe przygotowanie posiłków i ich dystrybucję na oddziały szpitalne oraz

  wynajem pomieszczeń kuchenek oddziałowych wraz z wyposażeniem dla pacjentów Szpitala - ZP/PN-19/2018

  » Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza - ZP/PN-17/2018

  » Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala - ZP/PN-18/2018

  » Usługi żywienia obejmujące kompleksowe przygotowanie posiłków i ich dystrybucję na oddziały szpitalne oraz

     wynajem pomieszczeń kuchenek oddziałowych wraz z wyposażeniem dla pacjentów Szpitala - ZP/PN-16/2018

  » Przebudowa budynku B1 Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu z przeznaczeniem do produkcji żywienia pacjentów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą -ZP/PN-12/2018

  » Świadczenie usług pralniczych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - ZP/PN-15/2018 

  » Dostawa i wdrożenie SSI (Szpitalnego Systemu Informatycznego) oraz Infrastruktury Sprzętowej - ZP/PN- 09/18