» ZP-102/2020 - autor: Tomasz Nowak - 26.06.2020


» Dokumentacja

» Odpowiedzi na pytania - 03.07.2020

» Powiadomienie o przedłużeniu terminu składnia ofert - 03.07.2020

 

» Umowa projekt - po zmianach - 03.07.2020

 

» Odpowiedzi na pytania - 07.07.2020

» Formularz cenowy - po zmianach - 07.07.2020

» Powiadomienie o przedłużeniu terminu składnia ofert - 07.07.2020

 

» Zawiadomienie o wyborze oferty